เกี่ยวกับเรา

บริษัท นารา วิสาหกิจ 
เพื่อสังคม จำกัด

   เป็นผู้พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่าย หลอกระจูด  หลอดดูดจากพืชธรรมชาติ กระจูดบางนรานำมาจาก แหล่งธรรมชาติบริสุทธิ์ ผุดเป็นอาชีพใหม่ในชุมชนผลิตเป็นหลอดเกรดพรีเมี่ยม   สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่พิถีพิถัน เพื่อผู้บริโภคมั่นใจใน สุขอนามัย สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากล หลอดกระจูด มีคาร์บอนฟุตพริ้นเข้าใกล้ศูนย์ ใช้งานได้นานถึง 72 ชั่วโมง ทั้งเครื่องดื่มร้อนและเย็นให้สัมผัสที่นุ่มนวลกับริมฝีปาก เป็นมิตรต่อทั้งผู้บริโภค สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

ผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

narase4life@gmail.com
+66 96 169 6536

หลอดรักษ์โลก Natural Straw

ID: narase4life

narasocialenterprise